Mændene har sat sig på kulturstøtten

61 procent af de kunstnere, som modtog personlig støtte fra Kulturministeriets pengekasse, er mænd. Særligt blandt musikere er mændene i overtal. Her er 75 procent af modtagerne mænd.

Af
Silas Bay Nielsen

Det er mændene, der har bukserne på, når Kulturministeriet udbetaler personlig støtte til kunstnere. I 2012 fik knap 7697 mænd andel i Kulturministeriets udbetalinger til kunstnere, mens 4823 af dem var kvinder. Det svarer til, at 61 procent af modtagerne var mænd, mens 39 procent er kvinder.

Det viser tal, som Danmarks Statistik har offentliggjort.

Særligt blandt musikerne er der stor forskel på andelen af mænd og kvinder. Tre ud af fire af dem, der modtager personlig støtte, er mænd, viser opgørelsen.

Mandlige musikere
Henrik Marstal, der er musikekspert og fra årsskiftet medlem af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik, er ikke overrasket over tallene. Han peger på, at musikbranchen stadig er meget mandsdomineret, og at det kan have betydning for ansøgerfeltet.

- Der er mange komponister, der er mænd, men der kommer langsomt flere kvinder - og det samme gælder inden for jazz og dj's, siger han og pointerer, at hans rolle som kommende medlem giver mulighed for at fremme endnu flere gode kvindelige musikere.

Mændene dominerer i Statens Kunstfond
Blandt medlemmerne i Statens Kunstfond, der i alt uddeler knap 100 millioner kroner af Kulturministeriets midler via arbejdslegater og stipendier til kunstnere, er mændene også det dominerende køn. Fonden har 15 mandlige medlemmer, mens der kun er ni kvinder. Størst er kønsforskellen for Kunstfondens udvalg for rytmisk og klassisk musik, hvor der kun sidder én kvinde på de i alt fem poster.

Derfor mener Olav Harsløf, der er professor i performance-design ved Roskilde Universitetscenter, og som har forsket i køn og kultur, at der er brug for at få kigget nærmere på udnævnelserne. Han fortæller, at man bedst sikrer en ligelig fordeling mellem kønnene, ved at få lige mange mænd og kvinder ind i de bevilgende råd og nævn.

- Når der er flere mænd i udvalgene, så er der risiko for, at der sker en dominoeffekt, som forplanter sig og giver en skævvridning blandt dem, der får støtte. For at sikre, at det ikke sker, bør de to køn være mere ligeligt fordelt, siger Olav Harsløf.

Han mener dog, at det vil være for drastisk at øremærke halvdelen af tildelingerne til kvinderne.

Flere mandlige ansøgere
Bent Sørensen, der er formand for Statens Kunstfonds udvalg for rytmisk og klassisk musik, fortæller, at der er flere mandlige ansøgere og dermed også flere mandlige tilskudsmodtagere. Men han tilføjer, at udvalgenes uddelinger i de senere år går i retning af at fordele sig stadig mere ligeligt til mænd og kvinder.

- Men når det gælder uddelinger, så handler det om at uddele til dem, der har den højeste kvalitet. Det duer ikke, at vi vælger at give midler til en kvindelig kunstner i stedet for en mand, hvis han er bedre end hende, siger Bent Sørensen og mener, man hellere skal arbejde med rollemodeller, hvis man vil sikre større ligevægt.

Er du enig i, at skævvridningen også kan skyldes, at der er flere mænd i udvalgene?

- Jeg er udvalgt af kulturministeren, så jeg vil ikke gå ind og kommentere min egen udnævnelse, men jeg synes, det er fint, at der er et lige antal af mænd og kvinder, siger han.

Flertal af mænd i den nye kunstfond
I det nye Statens Kunstfond, der blev udpeget i denne uge, og som følge af kunststøttereformen skal fordele endnu flere midler fra årsskiftet, er der også en større andel af mænd end kvinder. Blandt de 54 medlemmer er 29 mænd - og blandt de to udvalg, som uddeler støtte til musik, er fire medlemmer kvinder, mens otte er mænd.

DR Kultur har forsøgt at få en kommentar fra både kulturminister Marianne Jelved, men hun havde hverken torsdag eller fredag mulighed for at kommentere tallene.

Harvested in 2013 from the url: http://www.dr.dk/Nyheder/Kultur/Oevrig_kultur/2013/12/13/140217.htm for "A Collection of Essays on Art" by Michael B. Chang http://www.michaelchang.dk/04_words/workwords/on_art.html#_references