Charlottenborg-farcen fortsætter for fuld styrke

Kulturministeriet må anerkende, at de nuværende midler er mindre end ambitionerne.

Nicolai Wallner (gallerist) og Kristoffer Weiss (forfatter og filosof)
Politiken, fredag 9 Januar 2015

Den pinefulde historie om Charlottenborg Kunsthal er historien om eklatant mangel på kvalificerede beslutninger og rettidig omhu.

Med fyringen af direktør Jacob Fabricius mister Charlottenborg den anden direktør inden for de sidste 3 år. Da Charlottenborg Kunsthal blev fusioneret med Det Kgl. Danske Kunstakademi gik direktøren fra at være hovedansvarlig til rollen som mellemleder. Jacob Fabricius er det tætteste, man kommer en dansk kurator på internationalt topniveau, dyb erfaring og enestående internationalt netværk.

Som yderst populær og succesrig direktør for Malmö Konsthal viste Fabricius sin professionalisme og kunstfaglige indsigt gennem talrige respektindgydende udstillinger af høj kvalitet og højt besøgstal. Han valgte i 2013, til stor glæde for det danske kunstliv, at acceptere jobbet som direktør for Charlottenborg Kunsthal. Her har Fabricius de sidste to år igen stået for en lang række vigtige og seværdige udstillinger. Med et meget lille udstillings - og driftsbudget er det lykkedes ham at få gang i den revitalisering af Charlottenborg som Kulturministeriet og store dele af det danske kunstliv har ønsket. Den bedrift har skabt en stor respekt lokalt og internationalt.

Men det skrabede budget var ikke holdbart.
Så hvad er den egentlige årsag til, at en yderst kompetent direktør på så kort tid forlader Charlottenborg? Svaret er den helt uholdbare konstruktion, hvor Charlottenborg Kunsthal, og direktøren, er underlagt Det Kgl. Danske Kunstakademi. Som direktør for en kunsthal må man forventes at være suverænt beslutningsdygtig, stå til ansvar over for kulturministeriet eller overfor en professionel bestyrelse på samme måde som andre statslige kulturinstitutioner.

Direktøren for Charlottenborg blev i den nuværende konstruktion reduceret til mellemleder og ingen seriøse kunstformidlere på det niveau som Fabricius arbejder, kan leve med den magtfordeling. Et misfoster af en konstruktion, der gør at Charlottenborgs direktør ikke længere suverænt tager de økonomiske og kunstfaglige beslutninger, men konstant kan overtrumfes af ledelsen på akademiet.

To mulige scenarier tegner sig som løsningen på Charlottenborgs problemer. Man kan vælge at omdanne Charlottenborg til Kunstnernes Hus og glemme alt om ambitionerne om at skabe en international kunsthal i København på Kongens Nytorv. Det vil sige en kunstnerstyret organisation med forankring i akademiet. Det var i grove træk den anbefaling som det såkaldte Ohrt-udvalg gav Kulturministeriet for godt og vel 10 år siden, da man besluttede at ændre Charlottenborg første gang. Det valgte man fra Kulturministeriets side at ignorere og satsede tværtimod på at skabe en international kunsthal, blot ’glemte’ man at tilføre tilstrækkelige driftsmidler. Grundlaget for farcen var hermed lagt.

Alternativt bør man gøre Charlottenborg fuldstændig uafhængig af Kunstakademiet og samtidig omsider tilføre ressourcer, så det er muligt at drive en professionel og international kunsthal, som man ønsker.

Kulturministeriet må anerkende, at de nuværende midler er mindre end ambitionerne. Sammenlægningen med Kunstakademiet og den medfølgende magtkamp med akademiets ledelse og Charlottenborgs direktion er grundlæggende usund.

Det er helt forståeligt, at ledelsen af Det Kgl. Danske Kunstakademi ønsker at få indflydelse på Charlottenborgs økonomi og udstillingspolitik, men det er bestemt også forståeligt, at direktøren for Charlottenborg finder denne indblanding uacceptabel.

Det egentlige ansvar, for at disse problemer nu igen opstår, ligger alene i Kulturministeriet, og det virker som om, at man i ministeriet ikke aner, hvad man egentlig vil med Charlottenborg.

Harvested in 2015 from the url: http://politiken.dk/debat/profiler/wallnerweiss/ECE2506361/charlottenborg-farcen-fortsaetter-for-fuld-styrke/ for "A Collection of Essays on Art" by Michael B. Chang http://www.michaelchang.dk/04_words/workwords/on_art.html#_references