Store kulturinstitutioner i samlet front mod regeringen


Mikkel Fyhn Christensen
jyllands-posten.dk, 26. NOV. 2015 KL. 12.56
Kultur

Ni store kultur- og forskningsinstitutioner forener kræfterne i protest mod regeringens forslag om at afskaffe særregler for fonde.

Det Kongelige Teater, Statens Museum for Kunst, Den Gamle By, Kunstmuseet Louisiana, Moesgaard Museum, Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket, Aarhus Teater og Rigsarkivet kan ikke længere sidde på hænderne, lyder det fra institutionerne.

»Som repræsentanter for væsentlige danske kunst-, kultur- og forskningsinstitutioner vil vi på det kraftigste appellere til, at der ikke gennemføres ændringer af fondsbeskatningsloven. Disse foreslåede ændringer vil have fatale konsekvenser for de danske organisationer, der er modtagere af fondenes almenvelgørende og almennyttige uddelinger,« skriver de i pressemeddelselsen.

De protesterer mod forslaget om at afskaffe to særregler for almennyttige fonde, som ifølge professor og forskningsleder af Center for Civilsamfundsstudier ved CBS, Anker Brink Lund, vil betyde, at de almennyttige fonde vil have 1 mia. kr. mindre om året at dele ud af.

For kulturen vurderes konsekvensen at være 250 mio. kr. om året mindre i fondsmidler, og det kommer oven i regeringens 2 pct. årlige besparelse på kulturbudgettet.

»At kulturen ikke er blevet begunstiget i den netop vedtagne finanslov, har længe været et faktum, men når regeringen både skærer i kulturbudgetterne og samtidig gør det mindre attraktivt for almennyttige fonde at bidrage, rammes kultur- og forskningsinstitutionerne dobbelt, « skriver direktørerne for de ni institutioner.

»Vi er fuldstændig uforstående overfor, hvorfor netop de parter – de danske fonde -, som regeringen eksplicit forventer tager et større ansvar i forbindelse med de vedtagne besparelser på kulturområdet, skal rammes af et decideret ugunstigt forslag fra Skatteministeriet vedrørende uddelinger til alment velgørende og alment nyttige formål. Vi er overbevist om, at vedtagelse af det foreliggende lovforslag vil få vidtrækkende og uoverskuelige konsekvenser for dansk kulturliv, som i forvejen må balancere sine aktiviteter ganske dygtigt for at udfolde sig,« skriver de ni kultur- og forskningsinstituioner, som også protesterer mod, at de ikke er blevet hørt.

Socialdemokraternes kulturordfører, Mogens Jensen, har kaldt både kulturministeren og skatteministeren i fælles samråd.

Harvested in 2015 from the url: http://jyllands-posten.dk/kultur/ECE8247080/Store-kulturinstitutioner-i-samlet-front-mod-regeringen/ for "A Collection of Essays on Art" by Michael B. Chang http://www.michaelchang.dk/04_words/workwords/on_art.html#_references