Job - Billedkunstner
En billedkunstner kan bruge flere forskellige udtryksformer. Nogle laver skulpturer eller installationskunst. Andre arbejder med malerier, grafik eller lignende. Men mange eksperimenterer med flere former i løbet af deres kunstneriske liv. Som billedkunstner skal du have sans for rum, form og farve, en kreativ fantasi og talent for at tegne. Der kan være langt fra inspiration og idé til konkret kunstværk. Billedkunstnere holder sig ikke nødvendigvis til én udtryksform, men eksperimenterer ofte med forskellige former.


Fra Uddannelsesguiden, ug.dk
Af Ministeriet for børn og undervisning

Om jobbet

Som billedkunstner arbejder du med det billedmæssige udtryk, og det kan foregå på mange forskellige måder. Du kan male, lave skulpturer, installationskunst, collager, grafik, og du kan fotografere, lave videokunst, væve billeder og meget mere.

De fleste billedkunstnere begynder med at lave forstudier til det egentlige arbejde. De laver normalt mange skitser og tegninger. Forstudierne bliver som regel afsluttet med en mindre udgave eller en model af arbejdet. Herefter er billedkunstnernes arbejdsproces meget forskellig, alt efter kunstform.

Billedhuggeren arbejder mest med ler, gips og forskellige sten- og metaltyper, men alle materialer, der kan formes, kan bruges. Skal der hugges en skulptur ud af en stenblok, fx af marmor eller granit, arbejder billedhuggeren med både skære- og slibemaskiner og med hammer og mejsel for at fjerne det overflødige materiale og nå frem til den ønskede form.

Kunstmaleren arbejder især med flader, linjer og farver. Fladerne kan være lærred, metal, træ, mur eller papir. Man kan variere maleteknikken i det uendelige. Kun fantasien sætter grænser. Nogle hovedgrupper er olie-, akryl-, lak- og emaljemaling, fresko (vægmaleri), akvarel (vandfarvemaleri), pastel (blød farvestift) og collage (billeder, der er komponeret af forskellige materialer).

Somme tider hjælper forskellige slags håndværkere med at overføre kunstværker fra forstudier til endelig udgave.

En billedhugger kan få assistance fra en bronzestøber, hvis en gipsskulptur skal støbes i bronze. Skal en figur hugges i sten, kan en stenhugger udføre tilhugningen efter kunstnerens anvisninger. Mange billedkunstnere står dog selv for hele arbejdsprocessen.

Normalt er billedkunstnere selvstændige erhvervsdrivende. De kan sælge deres kunstværker på udstillinger, eller de kan lave dem på bestilling. Ved bestillingsopgaver er der normalt en tidsfrist for, hvornår kunstværket skal være færdigt.

Nogle kunstnere danner udstillingssammenslutninger, som lejer sig ind i udstillingsbygninger. Andre kunstnere udstiller deres værker i kunstforeninger, som betaler kunstnerne en afgift for lån af værkerne.

En anden mulighed er at henvende sig til en galleriejer for at udstille og sælge sine værker. Nogle galleriejere kræver en lejeafgift, andre kræver procentafgifter af det, der bliver solgt.

Du kan også sende dine værker ind til censurerede udstillinger. I ordet censureret ligger der, at værkerne skal bedømmes og godkendes for at blive udstillet. Kun ca. 10 % af de indsendte værker bliver godkendt.

Arbejdsplads

En typisk billedkunstner er selvstændig erhvervsdrivende og arbejder i eget værksted eller atelier. En del kunstnere lejer værksted sammen. Nogle opgaver kræver, at de arbejder andre steder, fx ved udsmykning af bygninger.

Løn

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2010), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv. 19.283 kr.
Gennemsnitslønnen dækker de meget få ansatte kunstnere. De fleste er selvstændige og har andet arbejde ved siden af.
Kilde: Danmarks Statistik

Aktuelle beskæftigelsesmuligheder (høstet d. 9. maj 2012)

Mindre gode

Fremtidsmuligheder

Beskæftigelsesmulighederne for billedkunstnere er mindre gode, [...] Forholdsvis få mennesker har råd til at købe billedkunstneres værker i større udstrækning. Derfor er billedkunstnerne afhængige af private fonde og det offentliges køb af kunstværker. En stor del af billedkunstnerne må skaffe sig indtægter ved andet arbejde, som kan være helt forskelligt fra arbejdet med kunst. Nogle billedkunstnere underviser i deres fag på fx billedkunstskoler, højskoler eller aftenskoler.

Mere uddannelse

Billedkunstnere kan efteruddanne sig ved at deltage i kurser på kunstakademier eller andre kunstskoler, eller ved studieophold i udlandet.


FÅ MERE AT VIDE

Billedkunstnernes Forbund (Bkf)
www.bkf.dk

Dansk Billedhuggersamfund
www.skulptur.dk

Danske Billedkunstnere
www.danskebilledkunstnere.dk


Harvested in 2012 from the url: http://www.ug.dk/job/mediekulturunderholdningogsport/kunstarb/billedkunstner.aspx for "A Collection of Essays on Art" by Michael B. Chang http://www.michaelchang.dk/04_words/workwords/on_art.html#_references