Kunststøtten samles ét sted
Statens Kunstfond og Statens Kunstråd bliver nu slået sammen til en enhed.


Af Torben Benner og Mikkel Vuorela
www.politiken.dk, 31 May 2012

Politikerne ser ud til at gå stik imod anbefalingen fra en række kunstnerorganisationer. Der tegner sig nu et bredt flertal i Folketinget for at slå Statens Kunstråd og Statens Kunstfond sammen til én enhed, der fremover skal fordele støtten til danske kunstnere. Langt de fleste kunstorganisationer har ellers opfordret til, at man bevarer den nuværende struktur med to selvstændige enheder. Ja, organisationerne så faktisk helst, at man vendte tilbage til tiden før 2003, hvor hver kunstart havde sit eget råd. Men politikernes overvejelser peger i retning af mere centralisering og ikke mindre. Kunstnerne har blandt andet argumenteret med, at det er nødvendigt at kunne søge støtte to steder, alt efter om det er til generel kunstnerisk virke eller til et konkret kunstnerisk projekt.

En generel kunstnerisk virksomhed

Partiernes kulturordførere mødes i aften til den formentlig sidste forhandlingsrunde, og der er på forhånd bred enighed om, at der skal indføres en en-strenget model – formentlig den, kulturminister Uffe Elbæk (R) har foreslået. Ifølge Politikens oplysninger bliver Statens Kunstfond og Statens Kunstråd slået sammen til én enhed med ét repræsentantskab – så der for fremtiden kun er ét sted, hvor kunstnere og politikere mødes. Men for at imødekomme behovet for fortsat at have to støttekriterier, vil der i den nye organisation være mulighed for både at søge støtte til konkrete projekter – som man gør hos Kunstrådet i dag – og til mere generel kunstnerisk virksomhed, som eksempelvis de treårige arbejdslegater, der i dag uddeles af Kunstfonden.

»Vi kan lide et enstrenget system med to underlinjer – et projektspor og et legatspor. Ét organ, der rummer to linjer«, siger den socialdemokratiske kulturordfører, Flemming Møller Mortensen.

Opbakning og et skridt videre

Samme melding kommer fra SF:

»En enstrenget model med to spor lyder fornuftigt. Vi er optaget af, at vi får noget, der er gennemskueligt«, siger kulturordfører Pernille Vigsø Bagge.

Modellen har opbakning fra Venstre, der tror, at den kan »løse det bureaukratiske problem, der er med to forskellige bestyrelser«, og fra Dansk Folkeparti – selv om den ikke er så vidtgående, som DF drømte om. Partiet ville gerne have afskaffet repræsentantskabet og taget skridtet videre mod den institutmodel, som et særligt udvalg nedsat af den tidligere kulturminister Per Stig Møller (K) foreslog i efteråret.

»Vi havde ønsket en professionel bestyrelse a la Filminstituttet i stedet for et repræsentantskab«, siger DF’s kulturordfører, Alex Arendtsen.

Kunst er en famlende proces

Dansk Kunstnerråd, en tværfaglig organisation for de professionelle kunstneres organisationer, beklager, at man tilsyneladende har besluttet at slå Kunstfond og Kunstråd sammen. Men rådet noterer også med tilfredshed, at der fortsat vil være to søgemuligheder ligesom i dag. Dansk Kunstnerråd frygter dog, at man med sammensmeltningen vil komme til at opstille kriterier for at modtage arbejdslegater og livsvarige ydelser, der minder om de kriterier, der i dag gælder, når man får støtte til eksempelvis en helt konkret digtsamling. At kunstnerne på forhånd skal beskrive arbejdet detaljeret. Det er svært, fordi den kunstneriske proces nogle gange er meget famlende, uden at kunstneren ved, hvad han eller hun præcist arbejder mod.

»Masser af billedkunstnere for eksempel søger et udtryk gennem nogle år. Kunne de beskrive det meget konkret, ville processen være stort set overstået«, siger Henrik Petersen, formand for rådet.


Harvested in 2012 from the url: http://politiken.dk/kultur/kunst/ECE1640809/kunststoetten-samles-t-sted/ for "A Collection of Essays on Art" by Michael B. Chang http://www.michaelchang.dk/04_words/workwords/on_art.html#_references